To jest chemia 1 zakres podstawowy to podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pragną kontynuować zdobywanie wiedzy w dziedzinie chemii. Nauczyciele znają go i polecają oraz sami chętnie prowadzą swoje lekcje w oparciu o wiedzę zapisaną na stronach tego podręcznika. W jaki sposób “To jest chemia” pomaga uczniom w nauce chemii?

 

Chemia to przedmiot ciekawy i bardzo przydatny w życiu. Uczenie się go może być bardzo przyjemne, jednak wymaga wsparcia w postaci podstawowej, dobrej jakościowo i treściowo lektury. Niełatwo dziś o taki podręcznik, na szczęście “To jest chemia” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Co go wyróżnia?

 

Rzetelna wiedza

 

Korzystając z podręcznika “To jest chemia” można mieć pewność, że wiedza w niej zawarta jest rzetelna, oparta na faktach i pomocna. Nie bez powodu książka ta została dopuszczona do użytku szkolnego. Treści  w niej zawarte dostosowane są do wymogów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN. Uczniowie mogą więc być pewni, że dostarczane im informacje są w pełni prawdziwe.

 

Przejrzystość i przystępność informacji

 

Informacje zawarte w podręczniku “To jest chemia” są przekazywane w sposób jak najbardziej zrozumiały dla ucznia. Występują pod postacią ilustracji, infografik, ciekawostek lub pokazują krok po kroku, jak można dokonywać potrzebnych obliczeń. Treści tworzone są w sposób jasny i czytelny, dokładnie tak, aby uczeń mógł bez problemu zrozumieć sens zdania. Pomaga to w szybkim przyswojeniu wiedzy i nie wymaga kilkukrotnego powtarzania czytanego tekstu.

 

Płynna kontynuacja nauki

 

“To jest chemia” jest doskonałym narzędziem do kontynuacji nauki chemii. Uczeń, który przeszedł z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, nie odczuje żadnej “przepaści” w dostarczanych mu informacjach ani też nie zazna nudnych powtórzeń całego zakresu. Podręcznik w sposób płynny przekazuje dalszą wiedzę. Można w nim co prawda znaleźć ogólne przypomnienia najważniejszych kwestii z zakresu chemii gimnazjalnej, umieszczone po to, aby uczeń łatwiej przyswoił kolejne treści, będące nowymi informacjami. Okazuje się, że taka forma nauki jest dla uczniów najbardziej korzystna i sukcesywna.

 

“To jest chemia” to podręcznik, który zdecydowanie zachęca do nauki chemii i ułatwia przyswajanie wiedzy z tego zakresu. Uczniowie, którzy zdecydują się zdawać maturę z chemii, mogą liczyć na dobre przygotowanie już od pierwszej klasy, a także w każdej chwili mogą wrócić do wybranych zagadnień korzystając z dokładnego spisu treści. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych również chwalą sobie wsparcie, jakie daje im ten podręcznik w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, warto zatem z niego skorzystać.