To jest chemia 1 zakres podstawowy to jeden z trzech podręczników z serii “To jest chemia”. Podręcznik ten jest pierwszą częścią (z dwóch), która realizuje materiał z podstawy programowej z chemii na poziomie rozszerzonym. Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Podręcznik zawiera materiał wymagany na egzaminie maturalnym z chemii ogólnej i nieorganicznej. “To jest chemia 1” spełnia wymóg wieloletniości oraz jest dostosowany do wymogów ustawy o systemie oświaty i został dopuszczony do użytku podręczników szkolnych przez MEN w 2014 roku. Podręcznik pojawił się w księgarniach w lipcu 2015 roku.

 

Seria “To jest chemia”

Seria składa się z jednego podręcznika z zakresem rozszerzonym oraz dwóch podręczników z zakresem rozszerzonym. Uzupełnieniem podręcznika z zakresem podstawowym są “Karty pracy ucznia”, a uzupełnieniem dla podręczników z zakresem rozszerzony są “Maturalne karty pracy”. Dla uczniów, którzy realizują ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, jest przeznaczony także “Zbiór zadań”. 

 

Co zawiera podręcznik “To jest chemia 1“?

Podręcznik składa się z 392 stron i jest podzielony na 9 rozdziałów i 61 tematów. Zawartość działów:

1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych (pierwszy rozdział przybliża uczniowi budowę atomu oraz układ okresowy pierwiastków),

2. Wiązania chemiczne,

3. Systematyka związków nieorganicznych,

4. Stechiometria,

5. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia,

6. Roztwory,

7. Kinematyka chemiczna,

8. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów,

9. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych (ostatni rozdział przybliża uczniowi charakterystykę m.in. litowców, berylowców, borowców, azotowców, węglowców, tlenowców, fluorowców i helowców).

 

Jakie elementy zawiera podręcznik “To jest chemia 1“?

1. Infografiki- pomagają zrozumieć niektóre procesy chemiczne.

2. Ilustracje- przybliża uczniowi np. wygląd/ kolor substancji chemicznych oraz wygląd niektórych przyrządów chemicznych.

3. To jest interesujące- treści nadobowiązkowe (wzbudza ciekawość tym przedmiotem wśród uczniów).

4. Opisy eksperymentów- rozwój umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych.

5. Krok po kroku- przykłady rozwiązanych zadań (możliwość zdobycia umiejętności obliczeniowych).

6. Zadania po dziale- utrwalenie wiedzy po każdym dziale (idealna forma powtórzenia).

7. To było w gimnazjum- przypomnienie wiadomości wprowadzonych na wcześniejszym etapie edukacji.

8. Zamiast repetytorium- powtórzenie materiału i przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego

9. MATURA-ROM (dostęp do aplikacji E-testy)- możliwość powtórzenia materiału.